Ziggo gaat per 1 juli 2019 voor zowel consumenten als zakelijke klanten met DTV een aantal wijzigingen doorvoeren:

  • Aanpassing van het tarief van verschillende pakketten (zowel bestaande als nieuwe klanten)
  • Aanpassing in het tarief van Volop Bellen
  • Aanpassing van het start- en minuut tarief van vaste telefonie

“Het datagebruik groeit explosief. Ziggo klanten maken op steeds meer apparatuur intensiever gebruik van het netwerk en doen dit steeds meer tegelijkertijd. Daarnaast worden er op het gebied van veiligheid hogere eisen gesteld. Tot slot vraagt de flexibele manier van tv-kijken om voortdurende verbetering en afstemming van de producten en diensten.”

Planning:
Alle wijzigingen gaan in per 1 juli 2019. Omdat Ziggo de abonnementskosten (bijna) altijd vooraf in rekening brengt, zie je vanaf 7 juni de nieuwe tarieven op de factuur. Verbruikskosten zoals gesprekskosten voor Bellen brengt Ziggo achteraf in rekening.

Tussen 8 mei en 31 mei worden alle klanten per brief of e-mail geïnformeerd over de aangepaste tarieven.